Monday, 31 December 2012

CONTOH MINIT MESYUARAT


   

MINIT MESYUARAT PENGURUSAN
JABATAN PELAJARAN SELANGOR
BIL. 14  TAHUN 2011

Tarikh      :                  05 Disember 2011
Har          i         :                  Isnin
Masa        :                  10.00 pagi – 2.00 petang
Tempat    :                  Bilik Mesyuarat Pusat Kokurikulum JPN Selangor,
                                  Kem Tekali, Hulu Langat.
                  


Kehadiran


Bil.
Nama
Jawatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tuan Abdullah bin Mad Yunus
Tn. Hj. Mahmud bin Karim
En. Abdlah @ Abdullah  bin Nordin
En. Mohd Salleh bin Mohd Kassim
En. Mohd Suhaimi bin Yaidi
Tn. Hj. Nakhrowi bin Mat Saat
Tn. Hj. A.Rahman bin Hj. Ngit
Tn. Hj. Zailan bin Wagimin
Tn. Hj. Ariffin bin Mohd Amin
En. Mohd Azhar bin Hj. Hashim
En. Mohd Ibrahim bin Azeez
En. Khairul Anuar bin Hj. Awang
Pn. Nur Khairunnisa bt Abu Hassan

Pengarah Pelajaran Selangor (Pengerusi)
Timbalan Pengarah Pelajaran Selangor
Ketua Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT
Ketua Sektor Pengurusan Sekolah
Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan
Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan
Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan
Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling
Ketua Sektor Pendidikan Islam
Penolong Pengarah Kanan (Unit Pembangunan)
Penolong Pengarah (SJK)
Penolong Pengarah (Unit Perhubungan Awam)
Akauntan

Turut Hadir


Bil.
Nama
Jawatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
En. Md Razif bin Ali
Tn. Hj. Abdul Aziz bin Abdul Jalil
En. Azhar bin Minai
En. Mohd Amin bin Asis
Datin Aslinah bt Mohd Ariffin
Pn. Norzakiah bt Nokman
Pn. Azza Salwa bt Ismail
En. Abd Razak bin Taib
En. Mohd Zaini bin Yaacob

Ketua Penolong Pengarah (SPA)
Ketua Penolong Pengarah (SJK)
Penolong Pengarah (SPSPK)
Penolong Pengarah (HRMIS)
Pegawai Eksekutif Tinggi
Penolong Pegawai Sistem Maklumat (HRMIS)
Pegawai Tadbir
Penyelia Kanan (Unit Pembangunan)
Penyelia Latihan

Tidak Hadir (Bersebab)


Bil.
Nama
Jawatan
1.
2.
3.
4.Tn. Hj. Abd. Latif  bin  A. Aziz
Cik Norhafizah bt Sahar
En. Mohd Iznan bin Ibrahim
Ketua Sektor Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas
Ketua Sektor Pengurusan Akademik
Penolong Pengarah Kanan (Unit Pentadbiran)
Penolong Pengarah (Unit Latihan)

Setiausaha


1.

En. Abd Razak bin Zainal Abidin
Penyelia Kanan Jaminan Kualiti

AGENDA

1.    PERUTUSAN PENGERUSI

1.1         Pengerusi memulakan mesyuarat dengan bacaan Ummul Kitab dan mengalu-alukan kehadiran semua ahli mesyuarat.
Makluman

1.2         Pengerusi merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih ……………………………

Makluman

1.3         Pengerusi berharap ………………………..

   Makluman


2.   PENGESAHAN MINIT MESYUARAT PENGURUSAN BIL 13/2011
2.1         Minit Mesyuarat Bil.13/2011 bertarikh 21 November 2011 disahkan dengan pindaan:
2.1.1  Mesyuarat menerima cadangan perkataan Pease For Malaysia pada Para 4.1.7.2 Bil.13/2011 ditukar sebagai Teach For Malaysia.
2.2         Dicadangkan oleh En. Mohd Salleh bin Mohd Kassim.
2.3         Disokong oleh Haji Ariffin bin Mohd Amin.
Makluman

         
3.   PERKARA BERBANGKIT

Mesyuarat menerima cadangan bagi mengatasi keperluan mendesak tersebut:
3.1.1    ……………………………………...
3.1.2    ………………………………………..
3.1.3    …………………………………………..
3.1.4    ……………………………………………

Tindakan : SK2P/SPP

Mesyuarat membuat ketetapan bahawa ………………………………

Tindakan : SPK

3.3.1    ………………..
3.3.2    ……………..

Tindakan : SPA


4     PERKARA BAHARU
4.1  Laporan Urus setia Tetap Kualiti
4.1.1.1    Pergerakan Masuk/Keluar Kakitangan dan Pelanggan JPN Selangor
Memaklumkan tentang ……………….

Tindakan : SK2P/SJK

Mencadangkan kepada mesyuarat untuk ……………………….

Tindakan : SK2P

4.1.1.3    Maklum Balas Pelanggan
Mesyuarat menerima cadangan …………………………….

Tindakan : SK2P

        4.1.1.4    Imej Kualiti Pada Cenderamata/Bahan Edaran
                       Mesyuarat menerima cadangan………………………………

Tindakan : Semua Sektor

4.1.1.5    Mengharapkan semua pegawai dan staf JPN Selangor …………

Makluman

4.1.2 Pengurusan Maklum Balas Pelanggan
4.1.2.1    Bulan Oktober 2011                    
Jumlah Maklum Balas                             -       
Perlu Diambil Tindakan                -       
Pecahan Maklum Balas – Ibu Bapa   -       
                                 Guru         -       
                                 Pelajar      -       
                                 Lain-lain   -       

                   Makluman

4.1.2.2    Layanan Perkhidmatan Semasa Berurusan di Kaunter
Mesyuarat menerima cadangan untuk …………………..

Tindakan : SJK

             
4.1.3 Pengurusan Aduan Pelanggan
4.1.3.1    Laporan Bulan November 2011
Jumlah Aduan                    -       
Status Aduan                     -       
-               

Makluman

4.1.3.2    Isu …………..
Mesyuarat memutuskan isu berkenaan ………………………..

         Tindakan : SPS


4.1.4.1    Memaklumkan tentang permohonan daripada …………
Makluman
       
4.1.4.2    Memaklumkan tentang penangguhan ……………………
Makluman


4.2  Laporan Ketua Sektor
4.2.1 Sektor Pengurusan Akademik
4.2.1.1    Prestasi LINUS
Pengerusi mahu SPA menyemak semula :
4.2.1.1.1      …………………….
4.2.1.1.2      ………………………….

Tindakan : SPA

4.2.1.2    Memaklumkan tentang ……………………

Makluman

4.2.3 Sektor Pembangunan Kemanusiaan
4.2.3.1    Surat Tunjuk Sebab Ketidakhadiran Kursus/Seminar/Program
Membuat penegasan bahawa ……………………….

Tindakan : Semua Sektor4.2.3.2    Wang Bantuan RM 100.00
              Memaklumkan kepada mesyuarat tentang ………………….

Makluman

4.2.4 Sektor Pengurusan Sekolah
4.2.4.1    Memaklumkan pembukaan sekolah baru …………..
Makluman

4.2.4.2    Memaklumkan tentang :
4.2.4.2.1  ….
4.2.4.2.2  ……

Makluman

4.2.4.3    Memohon Unit Kewangan …….

Tindakan : SK2P

4.2.5 Sektor Pengurusan Maklumat & ICT
4.2.5.1    Mencadangkan kepada mesyuarat supaya …….
             
Tindakan : SK2P4.2.6 Sektor Jaminan Kualiti
        4.2.6.1    Jawatankuasa Bertindak Terhadap Syor/Laporan daripada JNJK
Memaklumkan bahawa ……..
Makluman

4.2.7 Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
4.2.7.1    Memaklumkan kepada mesyuarat ……

Tindakan : SPSPK

4.2.8 Sektor Peperiksaan & Penilaian
4.2.8.1    Mesyuarat bersetuju dengan cadangan untuk memberi Surat Tunjuk Sebab kepada Pengetua/Guru Besar :
4.2.8.1.1      …….
4.2.8.1.2      ……..

Tindakan : SPP
4.2.9 Sektor Pendidikan Islam
4.2.9.1    Mencadangkan kepada mesyuarat ……..

Tindakan : SPI

4.2.10    Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan
4.2.10.1   Memaklumkan kepada mesyuarat bahawa ……..

Makluman

4.2.10.2   Memaklumkan bahawa ….
Makluman
5    HAL-HAL LAIN

Mesyuarat dimaklumkan bahawa pembinaan surau tersebut :
5.1.1          ……….
5.1.2          …………..

Tindakan : SK2P

5.2   Mesyuarat menerima saranan supaya ……………

Tindakan : Semua Sektor


5.3   Pengerusi mahu semakan semula ……………….
Tindakan : SK2P

5.4   Touch Point Keputusan Mesyuarat KPPM 19 – 21 November 2011.
5.4.1          ………………
Makluman

5.4.2          Pengerusi mencadangkan JPN Selangor …………….
Tindakan : SJK

5.4.3          Pengerusi menyatakan bahawa …………………

Makluman


5.5   Pengerusi mengambil maklum tentang ………………

Tindakan : SPS/SJK

6    PENANGGUHAN MESYUARAT
              6.1 Pengerusi menangguhkan mesyuarat pada jam 2.00 petang.

Disediakan oleh:
Setiausaha
Mesyuarat Pengurusan
Jabatan Pelajaran Selangor.

 Bertarikh: 5 Disember 2011

No comments:

Post a Comment