Monday, 31 December 2012

ANALISIS REKOD PEMANTAUAN BKK


BANDAR MALAWATI, 45000 KUALA SELANGOR, SELANGOR

TEL : 03-32893052 / 32891868   FAX : 03-32896631

email : admin@kusess.edu.my
 
ANALISIS REKOD PEMERIKSAAN BUKU KAWALAN KELAS 2013

TINGKATAN :                                                                    
M
TARIKH
NAMA PEMERIKSA
T.TANGAN
*PRESTASI PENGURUSAN BUKU
S = Sederhana, B = Baik dan C = Cemerlang
KOMEN/ CADANGAN
CATATAN
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


BANDAR MALAWATI, 45000 KUALA SELANGOR, SELANGOR

TEL : 03-32893052 / 32891868   FAX : 03-32896631

email : admin@kusess.edu.my


PANDUAN PENGURUSAN BUKU LAPORAN P&P DAN 3 KELAS 2013

1.       Ketua/penolong tingkatan hendaklah mengambil Buku Laporan P&P dan 3K Kelas sebelum kelas bermula dari Bilik Penolong Kanan yang bertanggungjawab memeriksa buku tersebut (Lihat Jadual).
2.       Ketua/penolong tingkatan hendaklah menghantar Buku Laporan P&P dan 3K Kelas selepas waktu persekolahan ke Bilik Penolong Kanan yang bertanggungjawab memeriksa buku tersebut (Lihat Jadual).
3.       Ketua/penolong tingkatan hendaklah mengisi terlebih dahulu bahagian tarikh, bulan, ruang matapelajaran dan nama guru. Ruang untuk kehadiran dan pelajar ponteng kelas hendaklah diisi pada waktu P&P bermula.
4.       Buku Laporan P&P Kelas hendaklah diletakkan di atas meja guru pada setiap masa P&P berjalan.
5.       Ketua/penolong tingkatan hendaklah meminta guru yang masuk ke kelas mengisi ruang masa masuk dan tangdatangan, tahap 3K Kelas dan masa keluar dan tandatangan sebelum guru meninggalkan kelas.
6.       JIKA GURU TIDAK MASUK, ketua/penolong tingkatan hendaklah menulis TGAKB (Tiada Guru Ada Kerja Bertulis) atau TGTKB (Tiada Guru Tiada Kerja Bertulis) di ruang berkenaan pada akhir waktu. Ruang kehadiran dan pelajar ponteng juga perlu diisi walaupun tiada guru. Ketua/penolong tingkatan terlebih dahulu dikehendaki mencari guru untuk memastikan guru tiada di sekolah sebelum mengisi buku laporan.
7.       JIKA GURU RELIEF (GANTI) MASUK, ketua/penolong tingkatan hendaklah meminta guru tersebut mengisi ruang masa masuk & tandatangan, tahap 3K, masa keluar dan tandatangan, menulis AGG (Ada Guru Ganti) dan nama guru ganti & tandatangan pada ruang berkenaan.
8.       JIKA ADA 2 ORANG GURU MASUK DALAM SATU WAKTU, ketua/penolong tingkatan hendaklah menulis kedua-dua nama guru dan matapelajaran (tulis ringkas dan kecil) tetapi hanya meminta guru yang masuk ke kelas sahaja untuk mengisi ruang masa masuk dan tandatangan, tahap 3K kelas dan masa keluar dan tandatangan.
9.       Jika tiada guru masuk ke kelas kerana ke makmal/bengkel ketua/penolong tingkatan hendaklah membawa buku bersama ke makmal dan minta guru mengisi ruang masa masuk & tandatangan, tahap 3K dan masa keluar dan tandatangan. Ruang kehadiran dan pelajar ponteng hendaklah juga diisi oleh ketua/penolong tingkatan.
10.   Ketua/penolong tingkatan hendaklah sentiasa memastikan semua ruang terisi pada setiap waktu.
11.   Ketua/penolong tingkatan hendaklah memastikan Buku Laporan P&P dan 3K Kelas sentiasa bersih, selamat, lengkap dan diperiksa oleh Penolong Kanan berkaitan.
12.   Semua guru tingkatan hendaklah memastikan Buku Laporan P&P dan 3K Kelas sentiasa bersih, selamat, lengkap, dalam keadaan baik dan diurus dengan baik.
13.   Semua Penolong Kanan hendaklah memastikan Buku Laporan P&P dan 3K Kelas sentiasa bersih, selamat, lengkap, dalam keadaan baik dan diperiksa dari semasa ke semasa. SILA MAKLUMKAN KEPADA PENGETUA JIKA ADA SEBARANG DAPATAN PENTING DARI LAPORAN P&P DAN 3K YANG DIPERIKSA.
14.   Pengurusan Buku Laporan P&P dan 3K Kelas akan diberi gred sama ada Sederhana, Baik dan Cemerlang pada setiap bulan. Buku yang sentiasa diurus  cemerlang akan diberikan anugerah pada akhir tahun.

15.   JADUAL PEMERIKSAAN BUKU LAPORAN P&P DAN 3K KELAS
PK
PK Pentadbiran


Tn. Hj. Kamarularipin bin Jaffar
PK HEMEn. Mukahrita bin Shaharom
PK Kokurikulum


En. Husni bin Ahmad Dahlan
GKMP
Bahasa


Pn. Normidza binti Md Kamil
GKMP Sains & Matematik

Tn. Hj. Azani bin Masri
GKMP Teknik & Vokasional

En. Abd Raof bin Mohd Daud
GKMP
Kemanusiaan


En. Mohd Fairol Anuar bin Hassan
Tingkatan
5 BERLIAN
   5 DELIMA
   5 INTAN
5 MUTIARA
  5 NILAM
  5 ZAMRUD
4 BERLIAN
   4 DELIMA
   4 INTAN
 4 MUTIARA
   4 NILAM
4 ZAMRUD
1 BERLIAN
  1 DELIMA
  1 INTAN
 1 MUTIARA
  1 NILAM
2 BERLIAN
  2 DELIMA
  2 INTAN
 2 MUTIARA
  2 NILAM
  3 BERLIAN
  3 DELIMA
  3 INTAN
3 MUTIARA
  3 NILAMBANDAR MALAWATI, 45000 KUALA SELANGOR, SELANGOR

TEL : 03-32893052 / 32891868   FAX : 03-32896631

email : admin@kusess.edu.my
 LAPORAN P&P dan 3K KELAS 2013
BULAN :                                   MINGGU :                                                       TARIKH :                              HINGGA :                           
Hari & Tarikh
Waktu
Mata Pelajaran
Nama Guru
Masa
Masuk & T.Tangan
Keha-diran
Tahap
3K
Kelas
Masa Keluar & T.Tangan
*TGAKB/
**TGTKB
***AGG/
****TGG
Nama Guru Ganti & T.Tangan


Isnin

Tarikh

………...
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Selasa

Tarikh

………...
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Rabu

Tarikh

………...
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Khamis

Tarikh

………...
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Jumaat

Tarikh

………...
1

2

3

4

5

6

7

8

9


Nota : * TGAKB = Tiada Guru Ada Kelas Bertulis     **TGTKB = Tiada Guru Tiada Kerja Bertulis     ***AGG = Ada Guru Ganti     **** TGG = Tiada Guru Ganti
Guru hendaklah mencatat dan menandatangani waktu masuk dan keluar, menilai tahap 3K kelas, mencatat kehadiran pelajar dan mencatat pelajar  tidak ada dalam  kelas.        Tahap 3K Kelas      1 = Berpotensi          2 = Sederhana      3 = Baik         4 = Cemerlang       5 =  Elit

BANDAR MALAWATI, 45000 KUALA SELANGOR, SELANGOR

TEL : 03-32893052 / 32891868   FAX : 03-32896631

email : admin@kusess.edu.my
 LAPORAN P&P dan 3K KELAS 2013
BULAN :                                  MINGGU :                                                        TARIKH :                              HINGGA :                           
Hari & Tarikh
Waktu
Mata Pelajaran
Nama Guru
*Nama Murid Tiada Di Kelas Tanpa Kebenaran (Ponteng Kelas)


Isnin

Tarikh

………...
2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

Selasa

Tarikh

………...
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

Rabu

Tarikh

………...
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

Khamis

Tarikh

………...
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12
Jumaat

Tarikh

………...
1


2


3


4


5


6


7


8


9*Sila gunakan helaian lain jika pelajar lebih daripada 4 orang.BANDAR MALAWATI, 45000 KUALA SELANGOR, SELANGOR

TEL : 03-32893052 / 32891868   FAX : 03-32896631

email : admin@kusess.edu.my
 
ANALISIS GURU MASUK KELAS 2013
            TINGKATAN :                                                                                                     BULAN :                                              
Bil
Nama Guru
Subjek
Bilangan waktu  masuk sepatutnya
Bilangan waktu tidak masuk
Bilangan waktu meninggalkan kerja bertulis
Bilangan waktu diganti
% waktu masuk kelas
Catatan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BANDAR MALAWATI, 45000 KUALA SELANGOR, SELANGOR

TEL : 03-32893052 / 32891868   FAX : 03-32896631

email : admin@kusess.edu.my
 


BORANG MEMBERIKAN KERJA WAKTU CUTI SEKOLAH

Sila isi 3 salinan : (1) kepada pelajar/kelas (2) kepada Pengetua (3) ditampal dalam buku rekod mengajar

Nama Guru :                                                                                                                                        Tarikh Cuti :                                     

Cuti : Pertengahan Penggal/Cuti Penggal/Dll :                                                                                                                                    

Mata Pelajaran :                                                                                                                 Tingkatan :                                                       

Tugasan untuk pelajar :                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                Tarikh Hantar :                                                                  

Pesanan/Catatan :                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                               

potong di sini

Nama Guru :                                                                                                                                        Tarikh Cuti :                                     

Cuti : Pertengahan Penggal/Cuti Penggal/Dll :                                                                                                                                    

Mata Pelajaran :                                                                                                                 Tingkatan :                                                       

Tugasan untuk pelajar :                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                Tarikh Hantar :                                                                  

Pesanan/Catatan :                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                               

potong di sini   

Nama Guru :                                                                                                                                        Tarikh Cuti :                                     

Cuti : Pertengahan Penggal/Cuti Penggal/Dll :                                                                                                                                    

Mata Pelajaran :                                                                                                                 Tingkatan :                                                       

Tugasan untuk pelajar :                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                Tarikh Hantar :                                                                  

Pesanan/Catatan :                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                               

potong di sini
BANDAR MALAWATI, 45000 KUALA SELANGOR, SELANGOR

TEL : 03-32893052 / 32891868   FAX : 03-32896631

email : admin@kusess.edu.my
 BORANG MEMBERIKAN KERJA BERTULIS
Sila isi 3 salinan : (1) kepada pelajar/kelas (2) kepada Pengetua (3) ditampal dalam buku rekod mengajar


Nama Guru :                                                                                                                                        Tarikh :                                              

Mata Pelajaran :                                                                 Ting :                                     Masa :                         Waktu :                       

Tugasan untuk pelajar :                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                               

Pesanan / Catatan :                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                               

potong di sini

Nama Guru :                                                                                                                                        Tarikh :                                              

Mata Pelajaran :                                                                 Ting :                                     Masa :                         Waktu :                       

Tugasan untuk pelajar :                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                               

Pesanan / Catatan :                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                               

potong di sini

Nama Guru :                                                                                                                                        Tarikh :                                              

Mata Pelajaran :                                                                 Ting :                                     Masa :                         Waktu :                       

Tugasan untuk pelajar :                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                               

Pesanan / Catatan :                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                               

potong di sini


SEKOLAH MENENGAH SAINS KUALA SELANGOR
BANDAR MALAWATI, 45000 KUALA SELANGOR, SELANGOR      
TEL: 03-32893052 / 32891868  FAX: 03-32896631 KOD.SEKOLAH: BEA 3083

                                                      SLIP KEBENARAN KELUAR WAKTU BERTUGAS RASMI             (DIISI DALAM 2 SALINAN)
                                                                                                                    
1.  NAMA PEGAWAI :    ………………………………………………………………………………                  2.  JAWATAN :   ……………………………………………………………......
                                                                                                                                     
3.  TARIKH KELUAR :      ………………………………………………….........                                                4.  MASA :    DARI:………………………   HINGGA:…………..…………

Sila tandakan ( ) pilihan dalam petak di bawah ini:

TUJUAN :
BANK
                 
HOSPITAL/KLINIK

           PPD/JPNS/KEMENTERIAN
  
             LAIN-LAIN (Sila nyatakan)
  
                        
……………………………………                                                                                                                                              
Tandatangan Pemohon                                                                                                                                                                   

MAKLUMAT KELAS DITINGGALKAN:
TARIKH
M/PELAJARAN
KELAS
MASA
TANDAKAN () JIKA ADA KERJA BERTULIS
PENGGANTI
(JIKA ADA)
T/TANGAN PENGGANTI
CATATAN
DISAHKAN :                                                                                                                                                                                                           DILULUSKAN  / TIDAK DILULUSKAN                 

……………………………………………………………………                                                                                                                              …………………………………………………….                 
Penolong Kanan/PK HEM/Ketua Bidang/KPT                                                                                                                           Tandatangan Pengetua               
                                                                                                                                                                                                    
                                  (  NOTA :       SILA SERTAKAN  BORANG  MENINGGALKAN KERJA BERTULIS DAN DOKUMEN SOKONGAN  LAIN)
 
                                                                                                                                    Potong disini                                                                                                                          .

SEKOLAH MENENGAH SAINS KUALA SELANGOR
BANDAR MALAWATI, 45000 KUALA SELANGOR, SELANGOR      
TEL: 03-32893052 / 32891868  FAX: 03-32896631 KOD.SEKOLAH: BEA 3083

                                                      SLIP KEBENARAN KELUAR WAKTU BERTUGAS RASMI             (DIISI DALAM 2 SALINAN)
                                                                                                                    
1.  NAMA PEGAWAI :    ………………………………………………………………………………                  2.  JAWATAN :   ……………………………………………………………......
                                                                                                                                     
3.  TARIKH KELUAR :      ………………………………………………….........                                                4.  MASA :    DARI:………………………   HINGGA:…………..…………

Sila tandakan ( ) pilihan dalam petak di bawah ini:

TUJUAN :
BANK
                 
HOSPITAL/KLINIK

           PPD/JPNS/KEMENTERIAN
  
             LAIN-LAIN (Sila nyatakan)
  
                        
……………………………………                                                                                                                                               
Tandatangan Pemohon                                                                                                                                                                   

MAKLUMAT KELAS DITINGGALKAN:
TARIKH
M/PELAJARAN
KELAS
MASA
TANDAKAN () JIKA ADA KERJA BERTULIS
PENGGANTI
(JIKA ADA)
T/TANGAN PENGGANTI
CATATAN
DISAHKAN :                                                                                                                                                                                                           DILULUSKAN  / TIDAK DILULUSKAN                 

……………………………………………………………………                                                                                                                              …………………………………………………….                 
Penolong Kanan/PK HEM/Ketua Bidang/KPT                                                                                                                           Tandatangan Pengetua               
                                                                                                                                                                                                    
                                  (  NOTA :       SILA SERTAKAN  BORANG  MENINGGALKAN KERJA BERTULIS DAN DOKUMEN SOKONGAN  LAIN)

BANDAR MALAWATI, 45000 KUALA SELANGOR, SELANGOR

TEL : 03-32893052 / 32891868   FAX : 03-32896631

email : admin@kusess.edu.my
 

REKOD PERGERAKAN GURU/STAF SOKONGAN
SM SAINS KUALA SELANGOR TAHUN 2013

NAMA PEGAWAI                 :           DR. HJH. ROSNAH BINTI SELAMAT
NO. K/PENGENALAN          :           590928-10-5524
JAWATAN                             :           PENGETUA CEMERLANG GRED DG54(KUP)

BIL
TARIKH
MAKLUMAT PERGERAKAN
KERJA BERTULIS
CATATAN
Kursus/Mesyuarat/Bengkel/Aktiviti Kokurikulum/Dll
Cuti
Ada
Tiada


Tempat
Bil Hari
MC/
CRK/DLL
Bil Hari1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


BIL
TARIKH
MAKLUMAT PERGERAKAN
KERJA BERTULIS
CATATAN
Kursus/Mesyuarat/Bengkel/Aktiviti Kokurikulum/Dll
Cuti
Ada
Tiada


Tempat
Bil Hari
MC/
CRK/DLL
Bil Hari16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

JUMLAHNo comments:

Post a Comment