Monday, 31 December 2012

CONTOH MEMO


Text Box: MEMOText Box: ANTARA SEKTOR/UNIT
PEJABAT PELAJARAN  DAERAH  PETALING PERDANA
Jalan Kepuk 19/2, Seksyen 19,
40300 Shah Alam, Selangor.
 PPDPP/SPS-UKD/02                                                                                                                         Kel. 01/ Pin. 00 – 2012

PEJABAT PELAJARAN DAERAH PETALING PERDANA

                          UNIT: KUALITI & DOKUMENTASI       Tel:  03-55412901     Fax :  03-55480884


Kepada
:
Semua Ahli Mesyuarat Pengurusan PPD Petaling Perdana ( Nama dilampirkan )
Daripada
:
Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah
Salinan
:
 Pegawai Pelajaran Daerah
Tarikh
:
08 Oktober  2012
Perkara
:
Mesyuarat Pengurusan PPD Petaling Perdana Bil. 8/ 2012
Rujukan Fail
:
PPDPP.PQ 100 - 4/1/1 (   8   )

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuki.

2.   Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti butiran
berikut :
          Tarikh          :        15 Oktober 2012/ 29 Zulkaedah 1433 ( Isnin )
          Tempat        :        Bilik Mesyuarat Utama, PPD Petaarling Perdana
          Masa             :        11.00 pagi
          Agenda                   :        1. Perutusan Pengerusi
2. Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Bil. 07/  
    Tahun 2012
                                      3. Perkara-perkara Berbangkit
                                      4. Perkara-perkara Baharu ( Laporan Unit )
                                      5. Hal-hal Lain
                                      6. Penutup
          Pakaian         :        Rasmi

3.  Sehubungan dengan itu, tuan/ puan diminta menyediakan makluman/laporan dalam bentuk ‘ hardcopy ’ dalam mesyuarat tersebut dan diserahkan kepada Urus Setia Mesyuarat Pengurusan PPD Petaling Perdana.

4.   Kerjasama dan keprihatinan tuan amat dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih.
             
“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”

Saya yang menurut perintah,
( HAJI AZIZAN BIN YUSOFF )
Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah,
b.p Pegawai Pelajaran Daerah
Pejabat Pelajaran Daerah Petaling Perdana.


LAMPIRAN SENARAI NAMA AHLI MESYUARAT PENGURUSAN
PEJABAT PELAJARAN DAERAH PETALING PERDANA

BIL
NAMA

JAWATAN


1.
Puan Foziah binti Buang
Pegawai Pelajaran Daerah / Pengerusi Mesyuarat

2.
Tuan Haji Azizan bin Yusoff
Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah

3.
Puan Zaiton binti Arshad
Ketua Penolong PPD Pengurusan Sekolah

4.

Encik Mohd Salleh bin Salehin

Ketua Penolong PPD Pengurusan Akademik

5.

Encik Mohd. Kamal Azizi bin Abdul Aziz
Ketua Penolong PPD Pengurusan Kemanusiaan

6.
Encik Fathul Munir bin Mohamad Saman
Ketua Penolong PPD Pembangunan dan Bekalan

7.

Encik Mohd. Padhli bin Ariffin

Penolong PPD Pengurusan Kualiti
( Urus Setia )


8.

Encik Ismail bin Jaapar
Penolong  PPD Siasatan/ Aduan9.

Encik Mohamad Yaakop bin Md. Napiah
Kaunselor Organisasi

10.

Encik Mohamed Fahim bin Mohamed Jamil
Penolong PPD Pendidikan Islam


11.

Cik Fazlina bt. Abd. Rahman
Penolong Akauntan Kanan

12.

Cik Zalina binti Hj. Yasin
Pegawai Eksekutif

13.
Cik Laila binti Omar
Penolong PPD ICT

14.

Encik Mohd. Hazlan Onn
Pegawai Teknologi Pendidikan
PKG Petaling


15.
Puan Hamidah binti Shamsudin
Penolong PPD Latihan

16.
Puan Zurina binti Ahmad Omar
Penolong PPD Bahasa Melayu ( Ren )
( Urus Setia )


No comments:

Post a Comment